Tom 13

          

 

 

            

            

        "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 2012, Tom 13            ISSN 2299-7725

 

 

 

 

 

Zamecka, Joanna

Od Redakcji. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 9-12.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Kojder, Andrzej

Postdyscyplinarność socjologii? „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 15-35.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Frieske, Kazimierz W.

Socjologia demaskatorska. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 36-52.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Watson, Peggy

Catastrophic Citizenship and Health Care in Poland. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 53-79.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Abucewicz, Monika

Rekonstrukcja demokracji jako warunek ograniczenia wyzysku — próba teoretycznego ujęcia. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 80-104.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Pawlak, Mikołaj

Wykorzystanie wiedzy naukowej i eksperckiej w kształtowaniu polityki integracji imigrantów w Polsce po 2004 roku. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 105-138.

Streszczenie       Abstract              Pełny tekst (PDF)

 

Pyszczek, Grzegorz

Jerzego Kwaśniewskiego pochwała dewiacji pozytywnej. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 139-160.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Potocki, Andrzej

W poszukiwaniu aksjonormatywnej perspektywy obyczajów towarzyskich. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 161-193.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Cywiński, Zbigniew

Dlaczego socjologia prawa powinna zajmować się przeszłością? „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 194-216.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Tyszka, Stanisław

Restytucja mienia i pamięć zbiorowa w Polsce i w Czechach po 1989 roku. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 217-236.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Raźniewski, Piotr

Przedsiębiorczość jako panaceum. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 237-263.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Poławski, Paweł

Alteracje prostytucji: sex work i społeczna patologia. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 264-283.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

SosnowskaMagdalena

Klienci osób świadczących usługi seksualne — typologia, przyczyny, skala zjawiska. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 284-310.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Krzewińska, Aneta, Ilona Przybyłowska

Patologiczne zachowania studentów związane ze studiowaniem. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 313-337.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

  

Dąbrowska, Katarzyna

Cechy procesu degradacji osobowości w placówkach leczenia uzależnień w świetle koncepcji instytucji totalnej Ervinga Goffmana; wnioski z badań. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 338-356.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

  

Czerwińska-Jakimiuk, Ewa

Poczucie alienacji u młodzieży a jego osobowościowe i społeczne korelaty. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 357-373.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)