Tom 12

          

 

 

            

                 

      "Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej" 2011, Tom 12            ISSN 1689-9148

 

 

 

 

 

Zamecka, Joanna

Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi — nota redakcyjna "Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej" 12: 7-13.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Winczorek, Jan

Czemu dziś służą i od czego zależą społeczne interwencje aparatu ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych? "Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej" 12: 14-43.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Dzierzgowski, Jan

Przemiany kontroli społecznej a kwestia umiejętności. "Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej" 12: 44-67.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Abucewicz, Monika

Współczesne wyzwania systemu edukacji z perspektywy teorii krytycznej. "Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej" 12: 68-81.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Poławski, Paweł, Jolanta Buczek

Medykalizacja kontroli społecznej. Opieka zdrowotna, sprzedaż i konsumpcja leków w Polsce. "Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej" 12: 82-100.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Czerwińska-Jakimiuk, Ewa

Przestępczość młodocianych w okresie transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce. Interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. "Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej" 12: 101-126.

Streszczenie       Abstract              Pełny tekst (PDF)

 

Sosnowska, Magdalena

Programy interwencyjne realizowane w środowisku osób świadczących usługi seksualne w Polsce. "Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej" 12: 127-147.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Terelak, Albert, Bolesław Klepajczuk, Sebastian Kołodziejczak

Zintegrowane działanie jako podstawa skuteczności zarządzania procesem rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. "Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej" 12: 148-166.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Mosiej, Edyta

Niewierzący w społeczeństwie polskim. "Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej" 12: 167-193.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Kwaśniewski, Jerzy

Prawo totalitarne w działaniu. Spory z PRL o prawdę i prawo. "Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej" 12: 194-235.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)