Tom 10

          

 

 

            

            

        "Prace Katedry Normy, Dewiacji i Kontroli Społecznej" 2009, Tom 10            ISBN–978-83-60260-16-6

        Jerzy Kwaśniewski, Jan Winczorek, red., Idee naukowe Adama Podgóreckiego 

        Pełny tekst (PDF)

 

 

 

 

Wincławska, Maria, Włodzimierz Wincławski

Archiwum Adama Podgóreckiego, s. 9-21.

 

Kojder, Andrzej

„PODGÓRECKI ADAM” (w: Encyklopedia Socjologii. Oficyna Naukowa), s. 22-36.

 

Kojder, Andrzej

Inspiracje Petrażycjańskie w twórczości Adama Podgóreckiego, s. 37-52.

 

Mikułowski Pomorski, Jerzy

O powołaniu inteligencji polskiej, s. 53-67.

 

Kaczyńska, Wanda

Percepcja i oddziaływanie wypowiedzi Adama Podgóreckiego o inteligencji, s. 68-95.

 

Kwaśniewski, Jerzy

Megasocjologia a socjotechnika, s. 96-104.

 

Zamecka, Joanna

Tok postępowania celowościowego w rozwiązywaniu problemów społecznych i jego zastosowanie na przykładzie profilaktyki narkomanii w środowisku lokalnym, s. 105-119.

 

Frieske, Kazimierz W.

Adama Podgóreckiego próby racjonalizowania świata, s. 120-138.

 

Szydłowska, Anna, Michał Klata

Socjotechnika i system: o sile kontekstu, s. 139-151.

 

Zybertowicz, Andrzej

Kontrola społeczna trzeciego stopnia, s. 152-178.

 

Kiersztyn, Anna

Granice brudnej wspólnoty, s. 179-202.

 

Winczorek, Jan

Adama Podgóreckiego koncepcja prawa totalitarnego i posttotalitarnego, s. 203-232.

 

Mariański, Janusz

Adam Podgórecki jako socjolog moralności, s. 233-260.

 

CywińskiZbigniew

U źródeł terroru: nihilizm prawny a wykluczenie prawne. Przypadek rosyjski, s. 261-284.

 

Kojder, Andrzej

Zagajenie Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego wygłoszone przed odczytem prof. Adama Podgóreckiego nt. Megasocjologii w Pałacu Staszica, w Sali Okrągłego Stołu, 16 czerwca 1998 r., s. 287-289.

  

Jabłoński, Aleksander M.

Przemówienie nad grobem Adama Podgóreckiego, s. 290-292.

  

Kojder, Andrzej

Pożegnanie Profesora Adama Podgóreckiego, s. 293-295.

 

Evan, William M.

Adam Podgórecki (1925–1998), s. 296-298.

 

ISA Research Committee on Sociology of Law

Adam Podgórecki — One of the Founding Fathers of the RCSL, s. 299-300.

 

ISA Research Committee on Sociotechnics — Sociological Practice

Our Founder Adam Podgórecki is Dead, s. 301-303.

 

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Adam Podgórecki (1925–1998), s. 304-305.

 

KaczyńskiAndrzej

Si-tien zachorował, s. 306-308.

 

Stolarczyk, Stanisław

Pożegnanie Profesora, s. 309-313.

  

Małkowski, Stanisław

Homilia ks. Stanisława Małkowskiego, ucznia Profesora Adama Podgóreckiego, wygłoszona w kościele Wizytek w Warszawie dnia 22 września 2008 r., s. 314-315.

  

Łoś, Maria (opracowanie)

Niekompletna bibliografia Adama Podgóreckiego, s. 316-337.