Streszczenie 16:79-90

Fabisińska, Liliana (2015) Bajki dla dzieci jako instrument kontroli społecznej. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 79-90.

 

Streszczenie:

Aby znaleźć odpowiedź na pytanie o funkcję socjalizacyjną bajek, a dokładniej - o wpływ bajek i zawartych w nich morałów na dziecko, przeprowadzono badania fokusowe z udziałem 160 uczniów szkół podstawowych w wieku 6-12 lat. Mówili oni o bajkach, które zrobiły na nich największe wrażenie, najbardziej przerażających bohaterach, z dowolnie wybranej bajki, a następnie wyłącznie z baśni braci Grimm. Dodatkowo, aby przekonać się, jakie ślady w pamięci dorosłych pozostawiają̨ lektury z dzieciństwa, przeanalizowano dyskusję internetową na ten temat oraz przeprowadzono badania fokusowe, analogiczne do badań z udziałem dzieci. W badaniach tych wzięły udział 44 osoby w wieku 30-45 lat. Zauważono kilka interesujących prawidłowości, m.in. fakt, że dzieci doskonale zdają sobie sprawę z tego, jaki morał próbują im przekazać dorośli w konkretnej bajce, oraz że dorośli zmieniają stosunek do konkretnych bajek wraz z upływem lat i nabywanych doświadczeń.

 

Słowa kluczowe:

bajka, morał, przesłanie, przekaz normatywny, socjalizacja, badania fokusowe