Streszczenie 16:65-78

Jawor, Anna, Piotr Zańko (2015) „Obalanie normalności”, czyli debata o związkach partnerskich. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 65-78.

 

Streszczenie:

Polska jest jednym z ostatnich państw Zachodu, w których nie ma innej możliwości rejestracji związku niż̇ poprzez tradycyjne małżeństwo. Od 10 lat Sejm odrzuca kolejne propozycje ustaw o związkach partnerskich, które regulowałyby sytuację par osób zarówno różnej, jak i tej samej płci. Uznaje się̨, że jest to temat poboczny, tymczasem dotyczy on coraz większej liczby ludzi, którzy i tak współcześnie sami konstruują̨ swoje życie seksualne i rodzinne w różny sposób. Stosując interpretatywną analizę̨ tekstów kulturowych, pokazujemy, jak polscy politycy odnoszą̨ się̨ do tej kwestii. W szczególności przedmiotem naszych analiz jest debata sejmowa o związkach partnerskich z 24 stycznia 2013 roku. Okazuje się̨, że debata ta wpisuje się̨ w szerszy kontekst wojny kulturowej, która jest w istocie symboliczną walką o zbiorową tożsamość́ i ład aksjonormatywny.

 

Słowa kluczowe:

związki partnerskie, mniejszości seksualne, wojna kultur, rodzina, naród, natura