Streszczenie 16:34-47

Borsuk, Błażej (2015) Niewidzialny nadzór - architektura w służbie ładu i porządku. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 34-47.

 

Streszczenie:

We współczesnej filozofii pojawiają̨ się̨ głosy mówiące o rosnącej tendencji do rozpływania się̨ tradycyjnych, skrystalizowanych struktur i równoczesnego przenoszenia ich właściwości i zadań́ na jednostki dawniej podległe. Poglądy podobne do tego znajdziemy w dziełach konstruktywistów (Jean Baudrillard) i przedstawicieli ponowoczesności (Zygmunt Bauman, Umberto Eco), mówiących o rozproszeniu roli twórców informacji w cywilizacji informacyjnej. Takie tendencje demokratyzacyjne (?), emancypacyjne (?), partycypacyjne (?) zauważalne są̨ również̇ w innych dziedzinach zżycia społecznego i przekładają̨ się̨ miedzy innymi na zapewnienie porządku i ładu społecznego. W poniższym artykule postaram się̨ przedstawić́ dowody na przesuniecie funkcji nadzorczej z pewnego organu funkcjonującego poza grupą, przemyślanej architektury zmuszającej samych użytkowników do dbania o porządek i ład przestrzeni.

 

Słowa kluczowe:

projektowanie strategiczne, strategie i taktyki, teoria aktora-sieci (ANT), architektura, wykluczenie