Streszczenie 16:148-163

Patok, Małgorzata (2015) Stereotypy narodowe a normy i kontrola społeczna w środowisku polskich pracowników we Francji po 2004 roku. Komunikat z badań. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 148-163.

 

Streszczenie:

Swoboda przepływu osób w ramach unijnej polityki integracyjnej daje nowe możliwości na europejskim rynku pracy. Otwarcie rynków pracy wiąże się̨ również̇ z niepokojem obywateli państw przyjmujących imigrantów. Obawy te mają swoje źródło w stereotypach narodowych. Przykładem jest „polski hydraulik”, wyrażenie spopularyzowane we francuskiej debacie medialnej w 2005 roku, jako symbol dumpingu społecznego. Celem artykułu jest analiza wpływu stereotypów, z jakimi spotyka się̨ polski emigrant we Francji, na kontrolę społeczną w polskim środowisku na obczyźnie, a także na proces adaptacji i integracji w społeczeństwie przyjmującym. Istotne jest zwrócenie uwagi na nisko wykwalifikowane zawody, których przedstawiciele przybyli dość́ licznie do Francji po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, powodując poruszenie francuskiej opinii publicznej.

 

Słowa kluczowe:

migracja, stereotyp, piętno, dewiant, integracja, zawody nisko wykwalifikowane, polski pracownik