Streszczenie 16:108-126

Sikorska, Daria (2015) Postrzeganie i respektowanie norm społecznych przez młodzież̇ w okresie adolescencji. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 108-126.

 

Streszczenie:

Opracowanie ma na celu przedstawienie postrzegania i respektowania norm społecznych przez młodzież w okresie adolescencji. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego wśród uczniów trzech pionów szkół: podstawowej, gimnazjum i średniej. Badani pojęcie „norma społeczna” identyfikowali głowinie z koniecznością określonych zachowań, z zakazami, panującymi zwyczajami oraz nakazami. Za najistotniejsze uznali normy prawne i moralne. Mniejsze znaczenie dla nich przedstawiały normy obyczajowe, zwyczajowe czy religijne. Te ostatnie uzyskały niską konotację u badanych. Znajomością norm społecznych wykazała się blisko połowa badanych i starają̨ się oni respektować je w codziennym życiu. Za główne przyczyny łamania norm społecznych badani adolescenci uznali chęć zaimponowania, naśladownictwo zachowań oraz wadliwy proces socjalizacji. Z kolei najbardziej istotne w ich opinii konsekwencje naruszania norm społecznych stanowią izolacja w grupie oraz utrata szacunku.

 

Słowa kluczowe:

adolescencja, kontrola społeczna, ład społeczny, normy społeczne, zakazy, sankcje