Streszczenie 16: 9-33

Brożek, Kazimierz (2015) Normatywność jako podstawa ładu społeczno-politycznego. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 9-33.

 

Streszczenie:

Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z normatywnością, jako podstawą kształtującą stosunki społeczno-polityczne. Autor podejmuje dyskusję nad istotą wpływu normatywności na te stosunki, porządek prawny i jego uprawomocnienie, politykę publiczną, politykę̨ prawa, normy prawne i normy moralne, obowiązywanie norm, zagrożenia dla norm (destrukcja normatywności), prestiż i autorytet prawa. Omawia wybrane koncepcje teoretyczne, dotyczące normatywności, mające zastosowania praktyczne na terenie prawa.

 

Słowa kluczowe:

normatywność, legitymizacja, norma prawna, norma moralna, obowiązywanie norm, polityka publiczna, polityka prawa