Tom 16

 

          

 

 

            

            

        "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 2015, Tom 16            ISSN 2299-7725

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Brożek, Kazimierz

Normatywność jako podstawa ładu społeczno-politycznego. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 9-33.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Borsuk, Błażej

Niewidzialny nadzór - architektura w służbie ładu i porządku. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 34-47.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Żurawska, Magdalena

Homogamia małżeńska jako rodzaj nieformalnej kontroli społecznej, służącej reprodukcji panującego ładu społecznego. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 48-64.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Jawor, Anna, Piotr Zańko

„Obalanie normalności”, czyli debata o związkach partnerskich. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 65-78.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Fabisińska, Liliana 

Bajki dla dzieci jako instrument kontroli społecznej. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 79-90.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Kwaśniewski, Jerzy

Motywacja przestrzegania prawa. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 93-107.

Streszczenie       Abstract              Pełny tekst (PDF)

 

Sikorska, Daria 

Postrzeganie i respektowanie norm społecznych przez młodzież w okresie adolescencji. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 108-126.

Streszczenie       Abstract              Pełny tekst (PDF)

 

Świeca, Leszek J.

Norma społeczno-kulturowa/prawna (art. 207 k.k.) versus patologiczne normy społeczno-kulturowe w komunikacji społecznej. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 127-147.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Patok, Małgorzata 

Stereotypy narodowe a normy i kontrola społeczna w środowisku polskich pracowników we Francji po 2004 roku. Komunikat z badań. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 148-163.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)