Streszczenie 15:68-81

Żurkowska, Dorota (2014) Od jednostki twórczej do homo empathicus — empatia a mechanizmy kontroli społecznej w kontekście wybranych typologii osobowości społecznych. "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 15: 68-81.

 

Streszczenie:

Tematem rozważań jest zagadnienie empatii w kontekście mechanizmów kontroli społecznej, rozumianych jako wysiłki podejmowane przez społeczeństwo (np. poprzez systemy prawne czy moralne) w celu kształtowania charakteru i tożsamości jednostki w sposób gwarantujący utrzymanie ładu i trwałości instytucji społecznych. W artykule analizowane są dwie typologie osobowości społecznej powstałe w pierwszej połowie XX wieku: typologia Znanieckiego iW. I. Thomasa (ze szczególnym naciskiem na funkcjonowanie jednostki twórczej) oraz typologia D. Riesmana (szczególnie typ człowieka zewnątrzsterownego). Dodatkowo typologie te zostały zestawione z poglądami zawartymi w wydanej w 2010 roku książce J. Rifkina, który określa naturę ludzką jako „homo empathicus”.

 

Słowa kluczowe:

empatia, kontrola społeczna, osobowość społeczna, typologia osobowości społecznych