Streszczenie 15:42-67

Odrowąż-Coates, Anna (2014) Mechanizmy kontroli społecznej w dominującym modelu socjalizacji w Arabii Saudyjskiej. "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 15: 42-67.

 

Streszczenie:

W artykule zostały wykorzystane wyniki dwuletnich, autorskich, terenowych badań etnograficznych przeprowadzonych w Królestwie Arabii Saudyjskiej (2010–2012). Długotrwały pobyt badaczki na terenie Królestwa pozwolił na zanurzenie się w przestrzeni kulturowej tej nowoczesnej, aczkolwiek posługującej się prawem szariatu monarchii absolutnej. Omówione zostaną elementy formalnej i nieformalnej kontroli społecznej istotne w przebiegu kształtowania postaw dzieci w procesie socjalizacji. Motywem przewodnim analizy będzie internalizacja wzorów pożądanych społecznie przez osoby socjalizowane i wytworzenie przez nie wewnętrznych mechanizmów kontroli społecznej, wyrażające się w głębokim przekonaniu o słuszności norm kulturowych podzielanych z ogółem własnego społeczeństwa. Rozpatrywane będą mechanizmy służące konformizmowi, nadzorowi, dyscyplinowaniu i karaniu, obserwowalne we współczesnym społeczeństwie saudyjskim. Poruszone zostaną zagadnienia religijności rytualnej oraz wpływu religijnej ideologii na obowiązujące normy i obyczaje kulturowe.

 

Słowa kluczowe:

normy, kontrola społeczna, socjalizacja, reprodukcja systemu, kultura