Streszczenie 15:289-309

Pietrowiak, Sylwia (2014) Usiądź albo będziesz nieszczęśliwa… Perswazja, normy i nacisk społeczny, czyli o praktykach matrymonialnych w północno-zachodnim Kirgistanie. "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 15: 289-309.

 

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest zwyczajowi porwań panien młodych w Kirgistanie (w języku kirgiskim nazywanym kyz ala kačuu), w kontekście kontroli i nacisku społecznego. Poza przybliżeniem zwyczaju i omówieniem modelowego ślubu zawartego poprzez porwanie, ze szczególnym uwzględnieniem nacisku wobec panny młodej, artykuł zawiera też analizę, z której wynika, że porwanie nie dotyczy tylko uprowadzonej kobiety i jej przyszłego/potencjalnego męża, ale całej społeczności. Społeczności, która będąc uwikłana w normy obyczajowe, poprzez wzajemne (a nie tylko jednostkowe) działania perswazyjne podtrzymuje konkretny model społeczny. Na podstawie literatury naukowej, prasy, filmów dokumentalnych oraz przeprowadzonych przeze mnie w północno-zachodnim Kirgistanie badań terenowych przedstawię porwania jako rodzaj obowiązującej tam normy.

 

Słowa kluczowe:

kyz ala kačuu, porwania w celach matrymonialnych, perswazja, Azja Centralna, Kirgistan