Streszczenie 15:266-288

Ślęzak, Izabela (2014) Nieformalne mechanizmy kontroli społecznej wśród kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich. "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 15: 266-288.

 

Streszczenie:

Artykuł omawia zjawisko nieformalnej kontroli społecznej w relacjach między uczestnikami specyficznego typu organizacji — agencji towarzyskich. Kontrola ta dotyczy sposobu, w jaki grupa współpracownic (a także innych aktorów społecznych z badanego środowiska) wpływa na proces konstruowania i odgrywania ról przez kobiety świadczące usługi seksualne w agencjach towarzyskich. Głównym celem artykułu jest wskazanie wypracowywanych i podtrzymywanych w toku interakcji w grupie współpracownic metanorm określających zasady pracy w lokalu oraz sankcji za ich łamanie. W tym kontekście zaprezentowany zostanie proces socjalizacji nowych pracownic do środowiska agencji. Artykuł opiera się na jakościowym badaniu terenowym zrealizowanym w agencjach towarzyskich w jednym z miast wojewódzkich. Dane zgromadzono za pomocą obserwacji oraz wywiadów swobodnych, zaś procedury analityczne zostały zaczerpnięte z metodologii teorii ugruntowanej.

 

Słowa kluczowe:

prostytucja, agencje towarzyskie, badania jakościowe, interakcje