Streszczenie 15:236-265

Surmiak, Adrianna (2014) Dewiacja jako choroba. Proces „zdrowienia” oraz problem kłamstwa w kontekście katolickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla kobiet zagrożonych prostytucją lub chcących porzucić jej uprawianie. "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 15: 236-265.

 

Streszczenie:

Artykuł opiera się na wynikach badań przeprowadzonych w społeczności katolickiego ośrodka interwencji kryzysowej dla kobiet zagrożonych prostytucją lub chcących porzucić jej uprawianie. Głównym celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: co stanowi dewiację, a co normę dla osób zarządzających placówką? Jakie są źródła tych przekonań? Jak podopieczne reagują na narzucone im reguły oraz „praktyki zdrowienia”?A także—w jakim stopniu wychowanki, w swoim mniemaniu, stosują się do wspomnianych reguł po opuszczeniu placówki?Wtekście poruszony zostaje również problem kłamstwa, ponieważ silnie wiąże się z wymienionymi powyżej zagadnieniami.

 

Słowa kluczowe:

dewiacja, ośrodek interwencji kryzysowej, kłamstwo, prostytucja