Streszczenie 15:211-235

Łukaszewski, Bartosz (2014) Subkultury młodzieżowe — dewiacja czy kapitał społeczny? Eksploracja i aplikacja wyników badań na przykładzie warszawskiej subkultury hip-hopowej. "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 15: 211-235.

 

Streszczenie:

Niniejszy artykuł zogniskowany jest wokół przedstawienia autorskiej koncepcji analizy problematyki sytuującej się pomiędzy pojęciami subkultury, dewiacji, norm, wartości i kapitału społecznego. Zaprezentowane zostały zarówno fundament analiz mający paradygmatyczno-teoretyczny charakter, jak i wnioski z autorskich badań empirycznych — jakościowych, terenowych badań warszawskiej subkultury hip-hopowej, a także badań młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym z warszawskiego osiedla Jelonki (dzielnica Bemowo). Z racji niejednoznaczności zjawiska subkultur młodzieżowych, w którego ramach zauważalne są zarówno aspekty ryzykowne (dewiacyjne), jak i prorozwojowe (związane z elementami kapitału społecznego), zastosowano dualistyczną strukturę analizy.Wczęści artykułu związanej z praxis przedstawiono rezultaty aplikacji wyników badań oraz ich implementacjiwzakres działalności trzeciego sektora.

 

Słowa kluczowe:

subkultura, subkultury młodzieżowe, subkultura hip-hopowa, dewiacja, zachowania ryzykowne, kapitał społeczny