Streszczenie 15:189-207

Kołodziej, Arkadiusz (2014) Savoir-vivre w ujęciu funkcjonalnym — dobre maniery w otwartej strukturze społecznej. "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 15: 189-207.

 

Streszczenie:

Głównym celem artykułu będzie przedstawienie zasad savoir-vivre’u z perspektywy socjologicznej. Przedmiotem analizy będą zarówno propagowane w poradnikach dobrych manier reguły właściwego postępowania, jak i ich realne obowiązywanie (obecność) w życiu społecznym. Autor tekstu skupi się na dwóch podstawowych pytaniach. W ujęciu strukturalnym (1) rozpatrzone zostanie pytanie o to, jak stosunkowo sztywny kodeks zachowania (ujęty w filozofii savoir-vivre’u) wpisuje się w obecny proces otwierania struktury społecznej w jej relacyjnym i dystrybucyjnym aspekcie. W ujęciu funkcjonalnym (2) podjęte zostanie pytanie o zasadność określenia reguł savoir-vivre’u mianem przeżytku kulturowego oraz o to, jak promowanie tych norm wpisuje się w potrzeby współczesnego społeczeństwa.

 

Słowa kluczowe:

savoir-vivre, normy społeczne, otwarta struktura społeczna, przeżytek kulturowy