Streszczenie 15:144-176

Sakson-Szafrańska, Izabela (2014) Dewiacja czy norma — rola paniki moralnej i syndromu Nagasaki w postrzeganiu prawa do użycia i sankcjonowania przemocy zbiorowej. "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 15: 144-176.

 

Streszczenie:

Celem artykułu jest analiza możliwości przedefiniowania granic prawa do użycia przemocy zbiorowej, po 11/09/2001 r., w dniu ataku na World Trade Center. Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy to wydarzenie stało się podstawą do powstania zjawiska paniki moralnej i jakie konsekwencje prawne i społeczne zostały wywołane? Wartykule przedstawiono analizę zjawiska paniki moralnej, na bazie definicji S. Cohena, uzupełnionej teorią E. Goode’a i N. Ben-Yehuda. Zagadnienia terroryzmu, zmian w prawie międzynarodowym i w świadomości społecznej, przeanalizowano w powiązaniu z rolą mediów w postrzeganiu zagrożenia ze strony grup religijnych i etnicznych, identyfikacją islamu jako radykalnego i narastającego problemu bezpieczeństwa, stygmatyzacją medialną i społeczną muzułmanów jako „innych”, obcych kulturowo, zdefiniowanych jako folk devils. Rozważania końcowe, dotyczą wpływu syndromu Nagasaki, na wzrastającą możliwość bezrefleksyjnego powtarzania aktów przemocy wobec wyodrębnionych grup „innych”.

 

Słowa kluczowe:

panika moralna, syndrom Nagasaki, przemoc zbiorowa, dewiacja, targeted killing, zamach WTC, folk devils