Streszczenie 15:13-27

Cikała, Katarzyna (2014) Normy w społeczeństwie nadzoru. "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 15: 13-27.

 

Streszczenie:

Filozofowie już od dawna głosili upadek wartości bądź też ich całkowite przewartościowanie. Obecnie żyjemy w czasach, w których niezwykle aktualne wydają się koncepcje Freuda, Foucaulta i Baumana. W artykule pragnę poruszyć problem funkcjonowania wartości i norm we współczesnym społeczeństwie, które zostało nazwane społeczeństwem nadzoru. Rozwój technologii przyczynił się do zmiany mentalności człowieka. Kiedyś unikał on nadzoru, gdyż wiązało się to z ograniczeniami. Dziś dobrowolnie poddaje się nadzorowi społecznemu. Kreowane w ten sposób wartości tworzą normy postępowania w społeczeństwie, w którym to każdy z obywateli funkcjonuje pod czujnym okiem Wielkiego Brata. Konsekwencją przemian społecznych jest zatracanie indywidualności. Współczesna kultura pożera człowieka i wpaja mu nowe normy postępowania. Jednostka traci zdolność samodzielnego myślenia, a hierarchie wartości upadają na rzecz tych kreowanych przez społeczeństwo nadzoru. Przyglądając się poszczególnym koncepcjom, można dokonać diagnozy współczesnego społeczeństwa, które staje się wolne wewnątrz własnego więzienia.

 

Słowa kluczowe:

nadzór, kara, społeczeństwo, normy, wartości, konsumpcjonizm, media