Streszczenie 15:128-143

Jawor, Anna (2014) Panika moralna wobec przemian w obrębie życia rodzinnego we współczesnych społeczeństwach. "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 15: 128-143.

 

Streszczenie:

Artykuł prezentuje mechanizm paniki moralnej pojmowanej jako nieproporcjonalna reakcja społeczna na zjawiska postrzegane jako zagrożenie dla społecznych porządku, norm i wartości. Obecnie panika moralna jest m.in. narzędziem hamowania zmian w obrębie życia rodzinnego. De facto już blisko połowę polskich rodzin stanowią rodziny funkcjonujące w formie innej niż tradycyjna rodzina nuklearna, tymczasem konserwatywni komentatorzy wciąż głoszą z całą mocą, że to od kondycji „tradycyjnych polskich rodzin” zależy dobro Polski i polskiego społeczeństwa, a wszelkie zmiany w obrębie rodziny postrzegają w kategoriach kryzysu czy wręcz upadku.

 

Słowa kluczowe:

panika moralna, normy, rodzina, społeczeństwo, konserwatyzm, małżeństwa osób tej samej płci