Streszczenie 15:115-127

Majka-Rostek, Dorota (2014) Zjawisko homoseksualnego rodzicielstwa jako wyzwanie wobec norm społecznych. "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 15: 115-127.

 

Streszczenie:

Rodziny tworzone przez jednopłciowe pary wychowujące dzieci to stosunkowo nowe zjawisko społeczne. Stanowi ono wyzwanie nie tylko wobec norm społecznych dotyczących akceptacji homoseksualizmu, lecz także wobec kształtu współczesnych instytucji — związanych np. z edukacją, systemem opieki zdrowotnej czy pomocy społecznej. Funkcjonowanie rodzin tworzonych przez pary jednopłciowe jest związane z wykraczaniem poza dominujące normy w wielu wymiarach—dotycząc m.in. sposobu zakładania rodziny, jej struktury czy rodzinnych ról genderowych. Artykuł ma na celu prezentację owego przekraczania norm oraz jego konsekwencji, głównie na bazie przeglądu badań zachodnich przedstawicieli nauk społecznych.

 

Słowa kluczowe:

homoseksualizm, rodziny homoseksualne, heteronormatywność