Tom 15

          

 

 

            

            

        "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 2014, Tom 15            ISSN 2299-7725

 

 

 

 

 

Cikała, Katarzyna

Normy w społeczeństwie nadzoru. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 13-27.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Pląsek, Rafał

Edukacja powszechna jako narzędzie ideologicznie zorientowanej kontroli społecznej. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 28-41.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Odrowąż-Coates, Anna

Mechanizmy kontroli społecznej w dominującym modelu socjalizacji w Arabii Saudyjskiej. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 42-67.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Żurkowska, Dorota

Od jednostki twórczej do homo empathicus — empatia a mechanizmy kontroli społecznej w kontekście wybranych typologii osobowości społecznych. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 68-81.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Śledzińska, Klaudia

Etyka kreatywności — nowe ramy normatywne funkcjonowania w paradygmacie zmiany. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 82-114.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Majka-Rostek, Dorota

Zjawisko homoseksualnego rodzicielstwa jako wyzwanie wobec norm społecznych. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 115-127.

Streszczenie       Abstract              Pełny tekst (PDF)

 

Jawor, Anna

Panika moralna wobec przemian w obrębie życia rodzinnego we współczesnych społeczeństwach. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 128-143.

Streszczenie       Abstract              Pełny tekst (PDF)

 

Sakson-Szafrańska, Izabela

Dewiacja czy norma — rola paniki moralnej i syndromu Nagasaki w postrzeganiu prawa do użycia i sankcjonowania przemocy zbiorowej. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 144-176.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Muszyński, Karol

Sprawa Ethana Coucha — o niebezpieczeństwie kontekstualizacji norm w warunkach prywatyzacji postępowania sądowego. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 177-188.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Kołodziej, Arkadiusz

Savoir-vivre w ujęciu funkcjonalnym — dobre maniery w otwartej strukturze społecznej. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 189-207.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Łukaszewski, Bartosz

Subkultury młodzieżowe — dewiacja czy kapitał społeczny? Eksploracja i aplikacja wyników badań na przykładzie warszawskiej subkultury hip-hopowej. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 211-235.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Surmiak, Adrianna

Dewiacja jako choroba. Proces „zdrowienia” oraz problem kłamstwa w kontekście katolickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla kobiet zagrożonych prostytucją lub chcących porzucić jej uprawianie. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 236-265.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Ślęzak, Izabela

Nieformalne mechanizmy kontroli społecznej wśród kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 266-288.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

PietrowiakSylwia

Usiądź albo będziesz nieszczęśliwa… Perswazja, normy i nacisk społeczny, czyli o praktykach matrymonialnych w północno-zachodnim Kirgistanie. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 289-309.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Zdulski, Mirosław

Recenzja książki Władysława Misiaka pt. „Smutek enklaw biedy i blichtr osiedli rezydencjonalnych w badaniach metodą fotograficzną”, IPSiR UW,Warszawa 2014. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 313-317.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

  

ChewińskaMagdalena

Recenzja książki Blanki Julity Stefańskiej pt. „Zatarcie skazania”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 318-324.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Redakcja

Errata: Magdalena Sosnowska Klienci osób świadczących usługi seksualne, NDiKS tom XIII 2013, s. 291. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 15: 325.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)