Archiwum

Dotychczas ukazały się następujące tomy czasopisma "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" (wcześniej jako seria wydawnicza "Prace Zakładu Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW" oraz "Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW"):
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 r. Tom 9: "Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW". Pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego
 
2006 r. Tom 8: "Badania problemów społecznych 2". Pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego
 
2005 r. Tom 7: "Normatywność współczesnej Polski".Pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego
 
2003 r. Tom 6: "Badania problemów społecznych". Pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego
 
2000 r. Tom 5: "Socjotechnika; kontrowersje, rozwój, perspektywy". Pod redakcją Jerzego Kubina i Jerzego Kwaśniewskiego
 
1998 r. Tom 4: "Socjologiczna teoria prawa" Adam Podgórecki
 
1997 r. Tom 3: "Kontrola społeczna procesów marginalizacji". Pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego
 
1993 r. Tom 2: "Praca socjalna - Pomoc społeczna'. Pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego
 
1992 r. Tom 1: "Między autonomią i kontrolą". Pod redakcją Andrzeja Kojdera i Jerzego Kwaśniewskiego