Streszczenie 23:7-17

Nowogrodzka, Agnieszka (2014) Zdolność do rozpoznawania emocji i odczuwania empatii u osób popełniających przestępstwa. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 23: 7-17.

 

Streszczenie:

Sprawne emocjonalne funkcjonowanie jest łączone z właściwym działaniem w obrębie społeczeństwa, a brak umiejętności do doświadczania stanów wewnętrznych innych osób z tendencją do popełniania przestępstw. Przestępczość jest negatywnym społecznym czynnikiem, który znacznie obciąża społeczności wielu krajów. Z tego względu badacze próbują doszukać się różnic w umiejętności doświadczania emocji występujących wgrupie osób zdrowych i mających skłonność do wchodzenia wkonflikty z prawem. W artykule tym są zawarte rezultaty badań skupionych na tym temacie. Być może programy skupiające się na rozwijaniu zdolności do doświadczania emocji pozwolą na obniżenie wskaźników wskazujących na częstotliwość popełniania przestępstw.

 

Słowa kluczowe:

przestępcy, rozpoznawanie emocji, empatia