Streszczenie 23:49-70

Rosłań, Marianna (2014) Wizerunek Służby Więziennej na podstawie analizy miesięcznika "Forum Penitencjarne". „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 23: 49-70.

 

Streszczenie:

Niniejsza praca badawcza analizuje wizerunek Służby Więziennej w specjalistycznym miesięczniku, jakim jest Forum Penitencjarne wydawane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej. Do jego napisania wykorzystano badania empiryczne przeprowadzone z użyciem klucza kategoryzacyjnego, dzięki któremu możliwe było wyodrębnienie cech pożądanych u więzienników, problemów i kontrowersji, z którymi boryka się środowisko penitencjarne oraz priorytetów w obowiązkach Służby.

 

Słowa kluczowe:

Służba Więzienna, wizerunek, analiza treści