Streszczenie 23:117-137

Burdziej, Stanisław (2014) Efektywność nieformalnej kontroli społecznej — próba pomiaru na przykładzie badań praktyki sądowej. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 23: 117-137.

 

Streszczenie:

Artykuł przedstawia wyniki badań, obejmujących obserwację uczestniczącą ponad 12.000 rozpraw sądowych, pod kątem respektowania zasad uczciwego procesu. Analizowano m.in. takie kwestie, jak sposób potraktowania stron i publiczności przez sędziego oraz jawność postępowania. Badania, powtórzone w dwóch rocznych cyklach, pokazują szereg korzystnych zmian, sprowadzających się do bardziej podmiotowego traktowania obywateli — jak można przypuszczać, zapewne częściowo pod wpływem nieformalnej presji, jaka wiąże się z obecnością obserwatorów na sali rozpraw. Celem artykułu jest prezentacja tych danych oraz analiza potencjału nieformalnej kontroli społecznej (której przejawem jest obecność publiczności na rozprawie sądowej) dla poprawy jakości funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości.

 

Słowa kluczowe:

kontrola społeczna, partycypacja, wymiar sprawiedliwości, sprawiedliwość proceduralna