Tom 23

          

 

 

            

            

        "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja" 2014, Tom 23            ISSN 2300-3952

 

 

 

 

 

NowogrodzkaAgnieszka

Zdolność do rozpoznawania emocji i odczuwania empatii u osób popełniających przestępstwa. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 23: 7-17.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Lizińczyk, Sebastian

Próby i skuteczne samobójstwa w polskim systemie penitencjarnym w latach 2010-2013 - wybrane charakterystyki penitencjarne. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 23: 19-48.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

RosłanMarianna

Wizerunek Służby Więziennej na podstawie analizy miesięcznika "Forum Penitencjarne". „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 23: 49-70.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Mica, Adriana

Weber’s “Essential Paradox of Social Action”: What Can Sociology of the Unintended Learn from Public Policy Analysis?. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 23: 71-95.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

PeisertArkadiusz

Problemy ewaluacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 23: 97-116.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

BurdziejStanisław

Efektywność nieformalnej kontroli społecznej — próba pomiaru na przykładzie badań praktyki sądowej. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 23: 117-137.

Streszczenie       Abstract              Pełny tekst (PDF)

 

OstrowskaKrystyna

Ukryty lęk jako źródło zaburzeń w społecznym funkcjonowaniu jednostki. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 23: 141-149.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Kwaśniewski, Jerzy

Naukowe partactwo. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 23: 151-154.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Tyszka, Stanisław

Recenzja książki pod redakcją Andrzeja Kojdera i Zbigniewa Cywińskiego „Encyklopedia socjologii prawa”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa, 2014. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 23: 155-161.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)