Streszczenie 22:99-128

Gójska, Agata (2013) Mediacja w postępowaniu cywilnym w Polsce w statystykach Ministerstwa Sprawiedliwości. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 99-128.

 

Streszczenie:

W grudniu 2005 roku weszły w życie przepisy wprowadzającemediację do polskiego Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 9 września 2005 r. Nr 172, poz. 1438). Artykuł przedstawia wnioski z analizy danych na temat stosowania mediacji, gromadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawach z zakresu postępowania cywilnego, to jest cywilnych, rodzinnych (z wyłączeniem spraw nieletnich), gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy. Omówiona jest metodyka gromadzenia danych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a następnie statystyki dotyczące liczby spraw kierowanych do mediacji w poszczególnych rodzajach sporów, wskaźniki podejmowania mediacji (faktycznego dojścia mediacji do skutku) oraz skuteczności mediacji, rozumianej jako wypracowanie ugody w obecności mediatora oraz jej zatwierdzenie przez sąd. Zaproponowano również niezbędne modyfikacje w zakresie gromadzenia danych przez resort sprawiedliwości.

 

Słowa kluczowe:

mediacja,mediacja cywilna,mediacja rodzinna,mediacja gospodarcza, mediacja pracownicza