Streszczenie 22:79-97

Burdziej, Stanisław (2013) Przejrzystość, jawność, autorytet: nieformalne ograniczenia zasady jawności postępowania w polskiej praktyce sądowej. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 79-97.

 

Streszczenie:

Chociaż zapisy polskiej konstytucji zasadniczo gwarantują jawność postępowania sądowego, oprócz ograniczeń formalnych (wyłączenie jawności w uzasadnionych przypadkach) dostęp publiczności na sale rozpraw blokuje szereg praktyk nieformalnych. Ograniczenia te były jednym z głównych przedmiotów badań, przeprowadzonych w latach 2010–2012 na próbie ponad 9.000 rozpraw w sądach rejonowych i okręgowych we współpracy z Fundacją Court Watch Polska. Autor identyfikuje przyczyny utrzymywania się tych ograniczeń w specyficznym podejściu części pracowników sądowego wymiaru sprawiedliwości do kwestii jego legitymizacji, a także w błędnym kole, jakie uruchamia i petryfikuje brak zainteresowania obywateli sposobem wymierzania sprawiedliwości. Stawia też tezę, że zaobserwowane praktyki przyczyniają się do osłabienia zaufania Polaków do wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem, autorytet sądu jest dziś uzależniony m.in. od sposobu potraktowania obywatela, przejrzystości postępowania oraz zdolności komunikacyjnych sędziego.

 

Słowa kluczowe:

jawność, kontrola obywatelska, sądownictwo, legitymizacja