Streszczenie 22:55-76

Wróbel, Marcin (2013) Prawo zwyczajowe w krajach systemów prawa stanowionego w Europie – wybrane przykłady relacji z prawem oficjalnym. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 55-76.

 

Streszczenie:

Współcześnie prawo zwyczajowe wchodzi w różnego rodzaju interakcje z prawem oficjalnym, np. zyskując doniosłe znaczenie w kontekście zagadnienia obrony przez kulturę, której elementem jest prawo zwyczajowe — co ma miejsce wśród mniejszości etnicznych. We współczesnych systemach prawnych można odnaleźć znaczną liczbę instytucji prawa zwyczajowego. Artykuł przedstawia i omawia trzy wybrane przykłady. Prawo zwyczajowe wywiera doniosły wpływ na współczesne funkcjonowanie prawa oficjalnego, jest również ważnym elementem kultur lokalnych społeczności. Z tych powodów nie można ograniczać się do historycznoprawnego podejścia do tego zagadnienia, co pokazują przedstawione w artykule przykłady relacji prawa zwyczajowego z prawem oficjalnym.

 

Słowa kluczowe:

prawo zwyczajowe, sądy wodne, Wyspy Pitcairn, Tatrzański Park Narodowy