Streszczenie 22:189-219

Zielińska, Iwona (2013) Dobry gej, zły gej. O niejednoznaczności definiowania dewiacji w zjawisku paniki moralnej. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 189-219.

 

Streszczenie:

Koncepcja paniki moralnej ujmuje rzeczywistość społeczną w sposób dwubiegunowy: po jednej stronie znajduje się wróg społeczny — dewianci, naruszający ugruntowany ład normatywny, a po drugiej—reszta społeczeństwa, która ich piętnuje. Poniższy artykuł dowodzi, że jest to zbyt uproszczone ujęcie, gdyż coraz częściej reakcje społeczne na akty dewiacji są bardziej zróżnicowane. Przykładem ilustrującym niejednorodność ocen i reakcji w stosunku do wrogów publicznych są wyniki analizy treści medialnych, jakie pojawiły się podczas homoseksualnej panikimoralnej w 2005 roku. Artykuł kończy propozycja rozwinięcia koncepcji paniki moralnej poprzez wprowadzenie rozróżnienia zjawiska na model „klasyczny” oraz „transformacyjny”.

 

Słowa kluczowe:

dewiacja, panika moralna, wróg publiczny, geje, lesbijki, analiza prasy, dyskurs