Tom 22

          

 

 

            

            

        "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja" 2013, Tom 22            ISSN 2300-3952

 

 

 

 

 

SubramanianLakshmi

Criminalising the subject: law, social reform in Colonial India. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 7-24.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Przesławski, Tomasz

Postępowania sądowe w sprawach o odszkodowanie (zadośćuczynienie) z tytułu nieprawidłowego wykonania kary pozbawienia wolności (tymczasowego aresztowania). „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 25-53.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

WróbelMarcin

Prawo zwyczajowe w krajach systemów prawa stanowionego w Europie – wybrane przykłady relacji z prawem oficjalnym. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 55-76.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Burdziej, Stanisław

Przejrzystość, jawność, autorytet: nieformalne ograniczenia zasady jawności postępowania w polskiej praktyce sądowej. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 79-97.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

GójskaAgata

Mediacja w postępowaniu cywilnym w Polsce w statystykach Ministerstwa Sprawiedliwości. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 99-128.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Gardian-MiałkowskaRenata

(Nie) bezpieczeństwo świadczenia usług seksualnych. Świadomość ryzyka i konsekwencji pracy w sex-biznesie na przykładzie doświadczeń mężczyzn uwikłanych w prostytucję. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 131-152.

Streszczenie       Abstract              Pełny tekst (PDF)

 

FlorczykiewiczJanina

Poczucie marginalizacji u osadzonych i jego uwarunkowania – sprawozdanie z badań. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 153-187.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Zielińska, Iwona

Dobry gej, zły gej. O niejednoznaczności definiowania dewiacji w zjawisku paniki moralnej. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 189-219.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Sakson-Szafrańska, Izabela

Recenzja książki Grzegorza Pyszczka: „Nadnormalność jako zjawisko społeczne. Wokół klasycznej koncepcji F. Znanieckiego”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2013. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 223-226.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Sakson-Szafrańska, Izabela

Błędne koło okrucieństwa – anatomia przemocy zbiorowej. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 227-236.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

OstrowskaKrystyna

Recenzja książki pod redakcją Adama Szecówki i Bronisławy Ogonowski „Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży”, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2, Wrocław, 2013. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 237-242.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)