Streszczenie 21:91-117

Chomczyński, Piotr (2013) Problem bezpieczeństwa personelu zakładów poprawczych dla nieletnich w kontaktach z wychowankami. Socjologiczna analiza czynników wewnętrznych. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 91-117.

 

Streszczenie:

Celem artykułu jest prezentacja wybranych uwarunkowań wewnętrznych mających wpływ na bezpieczeństwo w zakładach poprawczych w Polsce. Omówione zostały okoliczności związane z aktywnością kadry jak i wychowanków, które podnoszą ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych. Artykuł ma charakter empiryczny, zaś prezentowane w nim rezultaty badań opierają się na technikach jakościowych, takich jak: wywiady swobodne przeprowadzone z personelem i podopiecznymi, obserwacja jawna quasi-uczestnicząca, analiza dokumentów.

 

Słowa kluczowe:

zakłady poprawcze, bezpieczeństwo w placówkach zamkniętych, agresja i przemoc, młodociani przestępcy, badania jakościowe, instytucje totalne