Streszczenie 21:7-24

Zaman, Muhammad, Imran Sabir (2013) Przemoc wśród młodzieży w Pakistanie: struktura społeczna a kultura przemocy. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 7-24.

 

Streszczenie:

W Pakistanie od dziesięcioleci odnotowuje się wysokie wskaźniki przemocy. Brak dostatecznej wiedzy na temat tego zjawiska w Pakistanie. Niemniej jednak niniejsze opracowanie stara się pokazać udokumentowane schematy przemocy ulicznej wśród młodych: jej przyczyny, sprawców a także konstrukty społeczno-kulturowe oraz polityczne tego zjawiska. Głęboki rozziew między wiedzą empiryczną i teoretyczną „Północy i Południa” w zglobalizowanym świecie intelektu stanowi dla badaczy miejscowych problemów społecznych przeszkodę w budowaniu kompleksowego socjologicznego spojrzenia na przemoc uliczną wśród młodych w tym regionie.

 

Słowa kluczowe:

przemoc wśród młodzieży, struktura społeczna, kultura przemocy, Pakistan