Streszczenie 21:45-70

Kałdon, Barbara Małgorzata (2013) Prawne aspekty przesłuchania dziecka w postępowaniu sądowym. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 45-70.

 

Streszczenie:

Artykuł prezentuje dziecko, jako szczególną kategorię świadka. Zostały w nim poruszone takie kwestie, jak: wybrane zagadnienia z psychologii dziecka, role dziecka w procesie; dziecko jako świadek w postępowaniu karnym, dziecko jako pokrzywdzony), przesłuchanie dziecka, osoby uczestniczące w jego przesłuchaniu, szczególne formy przesłuchania małoletniego (przesłuchanie dziecka zaburzonego psychicznie, przesłuchanie dziecka w ciężkim stanie zdrowia, przesłuchanie konfrontacyjne, przesłuchanie w celu odtworzenia wyglądu osoby lub rzeczy, okazanie a także inne szczególne formy przesłuchania).

 

Słowa kluczowe:

dziecko, przesłuchanie, świadek, postępowanie sądowe