Streszczenie 21:25-44

Tomkiewicz, Małgorzata (2013) Kazirodztwo a prawnokarna ochrona rodziny w Polsce. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 25-44.

 

Streszczenie:

Artykuł dotyczy problematyki zakazu kazirodztwa, ocenianego w aspekcie konsensualnych zachowań seksualnych pomiędzy pełnoletnimi członkami rodziny. Zawiera analizę podmiotowo-przedmiotową występku określonego w art. 201 Kodeksu karnego oraz ratio legis tej normy prawnej. Stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zakaz kazirodztwa w brzmieniu wynikającym z obowiązujących przepisów stanowi wystarczającą, prawnokarną ochronę rodziny w omawianym względzie i czy zawarty w art. 18 Konstytucji nakaz ochrony rodziny, jest normą urzeczywistnioną w analizowanej regulacji prawnej.

 

Słowa kluczowe:

kazirodztwo, rodzina, prawo karne