Streszczenie 21:233-235

Kojder, Andrzej (2013) List do Redakcji. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 233-235.

 

Streszczenie:

Autor zwraca uwagę na pewne nieścisłości, które znalazły się w tomie 20 Prac IPSiR. Mowa jest tam, że „Pierwszymi zatrudnionymi pracownikami byli pracownicy przeniesieni (…) z Instytutu Socjologii UW skupieni wokół prof. Adama Podgóreckiego…” i dalej wymienionych jest 7 nazwisk. Tymczasem w Zespole (a nie Zakładzie) Badania Norm Społecznych i Patologii Społecznej w Instytucie Socjologii UW, którego kierownikiem był ówczesny doc. dr. hab. Adam Podgórecki, zatrudnieni byli: dr Magdalena Jasińska, dr Krzysztof Kiciński (zatrudnieni wcześniej wraz z doc. A. Podgóreckim w Katedrze Teorii Moralności Marii Ossowskiej), dr Jacek Kurczewski i mgr Andrzej Kojder (najpierw doktorant a potem st. asystent). Maria Łoś była adiunktem w Zakładzie Prakseologii PAN, Maria Smoła nie była pracownikiem Instytutu Socjologii, a czy Marek Tabin był pracownikiem tego instytutu nie wiadomo.