Streszczenie 21:225-232

Kwaśniewski, Jerzy (2013) Patologie instytucji państwa i prawa w posttotalitarnej Polsce. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 225-232.

 

Streszczenie:

Jest to polskojęzyczna wersja referatu autora, który był przedstawiony na międzynarodowej konferencji Research Committee on Sociology of Law, która odbyła się w dniach 19–21 października 2012 roku w Uniwersytecie Warszawskim. Zawiera omówienie poglądów Adama Podgóreckiego na temat stanu państwa i prawa w Polsce. Adam Podgórecki nigdy nie określał Polski po 1989 roku, jako państwa demokratycznego czy państwa prawa. Mówił i pisał o Polsce jako o państwie posttotalitarnym. Podkreślał, że tzw. polska transformacja polegała na kontrolowanym adaptowaniu ustroju politycznego i gospodarczego PRL do warunków funkcjonowania w europejskim środowisku demokratyczno-rynkowym; adaptowania w sposób gwarantujący pełną ochronę interesów byłych komunistycznych elit politycznych i gospodarczych. Autor artykułu ilustruje te tezy danymi i wynikami badań dotyczącymi rozmaitych patologii występujących w funkcjonowaniu prawa oraz instytucji państwowych we współczesnej Polsce. W konkluzji stwierdza, że polskie państwo i polski system prawny jest, co podkreślał Adam Podgórecki, państwem i systemem prawnym posttotalitarnym, nie starającym się i nie potrafiącym skutecznie pozbyć się totalitarnych właściwości.

 

Słowa kluczowe:

Adam Podgórecki, państwo posttotalitarne, patologie instytucji, patologie prawa