Tom 21

          

 

 

            

            

        "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja" 2013, Tom 21            ISSN 2300-3952

 

 

 

 

 

ZamanMuhammad, Imran Sabir

Youth Violence in Pakistan: The Social Structure and Culture of Violence. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 7-24.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Tomkiewicz, Małgorzata

Kazirodztwo a prawnokarna ochrona rodziny w Polsce. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 25-44.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

KałdonBarbara Małgorzata

Prawne aspekty przesłuchania dziecka w postępowaniu sądowym. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 45-70.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Pląsek, Rafał

Między opieką a kontrolą. Świadczenia socjalne jako narzędzie kontroli społecznej. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 71-88.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

ChomczyńskiPiotr

Problem bezpieczeństwa personelu zakładów poprawczych dla nieletnich w kontaktach z wychowankami. Socjologiczna analiza czynników wewnętrznych. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 91-117.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

SkowrońskiBartłomiej

Inwentarz źródeł stresu w zawodzie kuratora: opis konstrukcji i własności psychometryczne. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 119-140.

Streszczenie       Abstract              Pełny tekst (PDF)

 

WyplerWojciech

Operacjonalizacja zachowania nieuczciwego w badaniach psychologicznych. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 141-164.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

KiliszekEwa

Czynniki ryzyka sprzyjające niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 165-222.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Kwaśniewski, Jerzy

Patologie instytucji państwa i prawa w posttotalitarnej Polsce. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 225-232.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

KojderAndrzej

List do Redakcji. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 233-235.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)