streszczenie 20:7-47

Czaputowicz, Marta (2012) Rwanda po ludobójstwie — szanse na pojednanie. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 20: 7-47.

 

Streszczenie:

Przedmiotem pracy jest próba oceny szans na pokój i pojednanie w Rwandzie po ludobójstwie. Autorka stara się odpowiedzieć na pytania: jakie kroki zostały podjęte na rzecz rozliczenia ludobójstwa, czy zapewniły one sprawiedliwość, czy prowadzone działania przyczyniają się do budowania pokoju. Czy pojednanie między dwoma zwaśnionymi plemionami jest w ogóle możliwe? Autorka zainteresowała się zagadnieniem ludobójstwa w Rwandzie podczas studiów w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji; w roku akademickim 2005/2006 spędziła sześć miesięcy w Rwandzie. Mieszkała w Zgromadzeniu Małych Sióstr od Jezusa, uczestniczyła w jego życiu i codziennych zajęciach. Na co dzień pracowała w szkole. Zetknęła się bezpośrednio ze złożonym problemem budowania pokoju i pojednania w Rwandzie po ludobójstwie.

 

Słowa kluczowe:

ludobójstwo, pojednanie, Rwanda