streszczenie 20:49-65

Tomkiewicz, Małgorzata (2012) Child grooming i sexting. Dziecko jako ofiara i sprawca nadużyć seksualnych w cyberprzestrzeni — wymiar prawnokarny zjawiskaPrace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 20: 49-66.

 

Streszczenie:

Artykuł ten dotyczy problematyki nadużyć i przestępstw seksualnych w cyberprzestrzeni, których ofiarami i sprawcami są osoby małoletnie. Zawiera prawnokarną ocenę czynów popełnionych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i sieci komunikacyjnej, wtym zjawiska „groomingu”, „sextingu”, pornografii, aktów pedofilii i prostytucji dziecięcej. Porusza też problem nadużyć cyberseksualnych w relacjach rówieśniczych i stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy instrumenty o charakterze stricte prawnym mają realną szansę powstrzymać ekspansję przestępczości wirtualnej popełnianej przez i na szkodę małoletnich.

 

Słowa kluczowe:

child grooming, pedofilia, pornografia, prostytucja dziecięca, sexting