streszczenie 20:291-304

Gardian-Miałkowska, Renata (2012) Sponsorowana prostytucja w środowisku akademickimPrace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 20: 291-304.

 

Streszczenie:

Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska sponsoringu jako formy akademickiej prostytucji. Omówione zostały typy, historia oraz różne sposoby definiowania prostytucji, a także historyczne formy i uwarunkowania mecenatu seksualnego. Opisane zostały przyczyny wzrostu zainteresowania wśród współczesnych studentów sponsoringiem, jako formą prostytucji i sposobem poprawienia poziomu życia czy też zaspokojenia konsumpcyjnych potrzeb.

 

Słowa kluczowe:

prostytucja, sponsoring, studenci