streszczenie 20:273-288

Dusiewicz, Tomasz (2012) Edukacyjno-poznawcza funkcja dramy w kontekście twórczej resocjalizacjiPrace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 20: 273-288.

 

Streszczenie:

Autor omawia dzieje dramy w Polsce — zwłaszcza w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji — a także istotę dramy oraz przemiany jej koncepcji, jako narzędzia do budowania sytuacji edukacyjnych lub korekcyjnych. Zwraca uwagę na to, że dramowa improwizacja stwarza możliwość zastosowania jej jako swoistej „laboratoryjnej” symulacji międzyludzkiej interakcji, dzięki czemu staje się metodą do poznawania różnych wariantów prezentowania społecznych ról w życiu codziennym czy reguł kierujących ludzkim zachowaniem.

 

Słowa kluczowe:

drama, edukacja, poznanie, twórcza resocjalizacja