streszczenie 20:261-272

Kwaśniewski, Jerzy (2012) Rozwój socjotechniki w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu WarszawskiegoPrace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 20: 261-272.

 

Streszczenie:

Rozwój socjotechniki w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Słowa kluczowe:

historia nauk społecznych, socjotechnika