streszczenie 20:245-260

Kwaśniewski, Jerzy (2012) Rozwój socjologii dewiacji w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu WarszawskiegoPrace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 20: 245-260.

 

Streszczenie:

Rozwój socjologii dewiacji w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Słowa kluczowe:

historia nauk społecznych, socjologia dewiacji