streszczenie 20:179-200

Owczarek, Małgorzata (2012) Internetowe formy pomocy osobom uzależnionymPrace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 20: 179-200.

 

Streszczenie:

Niniejszy artykuł traktuje o internetowych formach pomocy osobom uzależnionym. Głównym celem jest przedstawienie sposobu funkcjonowania i określenie skuteczności tych form, na przykładach zaczerpniętych z literatury naukowej. Pierwsza część artykułu zawiera opis użyteczności Internetu w działaniach mających na celu pomoc konkretnym grupom społecznym, w tym również osobom uzależnionym. Następnie omówione zostały dwie najczęściej występujące w literaturze naukowej formy pomocy osobom uzależnionym: internetowa grupa wsparcia i terapia internetowa. Fragment ten zawiera zarówno definicje tych form, jak i próbę określenia ich zalet i wad, a także cech odróżniających je od form pomocy nie wykorzystujących Internetu. Ostatnią i zarazem najbardziej obszerną część artykułu stanowi opis badań nad internetowymi formami pomocy osobom uzależnionym.

 

Słowa kluczowe:

internet, pomoc uzależnionym, uzależnienie