streszczenie 20:145-177

Skuza, Aneta (2012) Klimat społeczny polskiego zakładu poprawczego. Pedagogiczna analiza czynników kreującychPrace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 20: 145-177.

 

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym klimatu społecznego specyficznej instytucji, jaką jest zakład poprawczy. Prezentowane są w nim wyniki badań przeprowadzonych w dziewięciu zakładach poprawczych, które obrazują elementy budujące klimat społeczny tych instytucji, jak również wskazują na związki pomiędzy cechami wychowawców i wychowanków badanych zakładów, ich doświadczeniem, aktywnością i poszczególnymi wymiarami panującego w nich klimatu społecznego.

 

Słowa kluczowe:

klimat społeczny, zakład poprawczy