streszczenie 20:127-143

Wicenty, Daniel (2012) Patologie w służbie bezpieczeństwa. Szkic projektu badawczegoPrace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 20: 127-143.

 

Streszczenie:

Tekst jest projektem badań nad patologiami w Służbie Bezpieczeństwa PRL. Przedmiotem badań będzie obecność, skala oraz formy patologiiwbezpiece.Autor, który jest pracownikiem naukowym Instytutu Pamięci Narodowej — Gdańsk, prezentuje założenia i szczegółowe zamierzenia badawcze, problemy związane z konceptualizacją patologii w odniesieniu do SB, omawia pokrótce materiał empiryczny — faktycznie już (częściowo) przeanalizowany, jak i ten potencjalnie dostępny. Na zakończenie przedstawia wstępne hipotezy oraz tropy, które będzie podejmował w dalszej części badań.

 

Słowa kluczowe:

patologia, służba bezpieczeństwa