streszczenie 20:107-123

Podgórecki, Adam (2012) W sprawie błędów w nauczaniu logikiPrace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 20: 107-123.

 

Streszczenie:

Autor krytykuje nauczanie logiki we współczesnych mu — lata 60 XX wieku — szkołach wyższych oraz domaga się zmian w jej nauczaniu. Uzasadnia to wynikami badań nad praktyczną przydatnością obecnej wersji dydaktycznej logiki, które omawia na tle jej charakterystyki. Jednocześnie przedstawia szkic tez poprawnej wersji dydaktycznej logiki. Zarówno ocena akademickiego nauczania logiki jak i propozycje autora zachowały aktualność do dzisiaj.

 

Słowa kluczowe:

dydaktyka, logika, szkolnictwo wyższe