Tom 20

          

 

 

            

            

        "Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji" 2012, Tom 20            ISSN 0138-0591

 

 

 

 

 

 

Czaputowicz, Marta

Rwanda po ludobójstwie — szanse na pojednanie. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 20: 7-47.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Tomkiewicz, Małgorzata

Child grooming i sexting. Dziecko jako ofiara i sprawca nadużyć seksualnych w cyberprzestrzeni — wymiar prawnokarny zjawiska. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 20: 49-65.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Bielecka, Elżbieta

Kreatywność i potencjał młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 20: 67-78.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Michalik, Sebastian

Mowa i polityczność - przyczynek do antagonistycznej teorii języka. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 20: 79-104.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Podgórecki, Adam

W sprawie błędów w nauczaniu logiki (Posłowie: Andrzej Kojder). „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 20: 107-123.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Wicenty, Daniel

Patologie w służbie bezpieczeństwa. Szkic projektu badawczego. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 20: 127-143.

Streszczenie       Abstract              Pełny tekst (PDF)

 

Skuza, Aneta

Klimat społeczny polskiego zakładu poprawczego. Pedagogiczna analiza czynników kreujących. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 20: 145-177.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Owczarek, Małgorzata

Internetowe formy pomocy osobom uzależnionym. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 20: 179-200.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Kwaśniewski, Jerzy

Powstanie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W świetle ocalałych dokumentów. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 20: 203-244.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Kwaśniewski, Jerzy

Rozwój socjologii dewiacji w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 20: 245-260.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Kwaśniewski, Jerzy

Rozwój socjotechniki w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 20: 261-272.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Dusiewicz, Tomasz

Edukacyjno-poznawcza funkcja dramy w kontekście twórczej resocjalizacji. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 20: 273-288.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Gardian-Miałkowska, Renata

Sponsorowana prostytucja w środowisku akademickim. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 20: 291-304.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)